กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล สงกรานต์ ปีใหม่ เทศกาล

สงกรานต์

กลุ่ม
สถิติสงกรานต์ ปี 2561
ดาวน์โหลด :
สถิติสงกรานต์ ปี 2559
ดาวน์โหลด :
6สถิติอุบัติเหตุ-16เมย.59.xls ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
5สถิติอุบัติเหตุ-15เมย.59.xls ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
4สถิติอุบัติเหตุ-14เมย.59.xls ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
3สถิติอุบัติเหตุ-13เมย.59.xls ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
2สถิติอุบัติเหตุ-12เมย.59.xls ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
1สถิติอุบัติเหตุ-11เมย.59.xls ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
สถิติสงกรานต์ ปี 2558
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 322 ครั้ง