กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 293 ครั้ง