กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แจ้งเตือน

ปี 2561

กลุ่ม
แจ้งเตือนฝนตกหนัก วันที่ 28-31 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด :
แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง 15-17 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด :
42.jpeg ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
41.jpeg ( 0.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
22.jpeg ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
21.jpeg ( 0.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
เฝ้าระวังน้ำป่า ดินถล่ม 7 - 9 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด :
42.jpeg ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
41.jpeg ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
22.jpeg ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
21.jpeg ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
เตรียมรับมือการเกิดอุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง
ดาวน์โหลด :
ล้น20.jpeg ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
ล้น4.jpeg ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
แจ้งเตือนสภาวะอากาศ 23-24 ก.ค.61 ฝนตก อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม
ดาวน์โหลด :
02.jpeg ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
01.jpeg ( 0.74 MB ) ( ดาวน์โหลด 252 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1588 ครั้ง