กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์

1

กลุ่ม
ที่อยู่/โทรศัพท์ ผวจ. รอง ผวจ. นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา มูลนิธิ ภาคเอกชน จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลด :
http://www.udonthani.go.th/2014/pdf/officer_tell.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 645 ครั้ง