กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

อปภ.มอบอำนาจ

1

กลุ่ม
คำสั่งอธิบดี ปภ. มอบอำนาจ
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 396 ครั้ง