กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค.65
ดาวน์โหลด :
หนังสือส่ง1 นอภ.jpg ( 3.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
หนังสือส่ง2 สสจ.jpg ( 2.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือส่ง3 ภจว.jpg ( 2.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
หนังสือส่ง4 บ.กลาง.jpg ( 2.85 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
แบบบันทึก ปภ.บอ.3-4.xls ( 1.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ประชุม คกก.จัดทำแผน ปภ. ปี 64-70
ร่าง แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2564-2570
ดาวน์โหลด :
ร่าง แผน ปภ. จ.อด. พ.ศ.64-70.pdf ( 6.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
แผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว พ.ศ. 2565
ข้อสั่งการจากการประชุม ศปถ.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 3/2565


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9497 ครั้ง