กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2566

กลุ่ม
ประชุม ศปถ.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 3/2566 และถอดบทเรียนสงกรานต์ พ.ศ. 2566 อุดรธานี
ดาวน์โหลด :
วาระ1.png ( 0.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
วาระ2.png ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
กำหนดการถอดบทเรียน.jpg ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
แบบตอบรับ.png ( 0.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลด :
บัญชีแนบท้าย.jpg ( 4.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
กำหนดเวลารายงาน.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
แบบบันทึก ปภ.บอ.3-4.xls ( 1.00 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี
การรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลด :
หนังสือส่งอำเภอ.pdf ( 5.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
แบบบันทึก ปภ.บอ.1-2.xls ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
แบบบันทึก ปภ.บอ.3-4.xls ( 1.00 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ปจ คณะกรรมการสงกรานต์4.jpg ( 3.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ดาวน์โหลด :
7 หนังสือฉบับถึงอำเภอ.pdf ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
6 วาระการประชุม (24 มีค.66).pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
5 หนังสือถึงคณะกรรมการ.pdf ( 0.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11192 ครั้ง