กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลการเกิดภัย

1

กลุ่ม
พื้นที่เกิดภัย/ผลกระทบ/ความเสียหาย ปี 2560
ดาวน์โหลด :
สถิติสาธารณภัย.xlsx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 367 ครั้ง)
สถิติการเกิดอัคคีภัย เดือนตุลาคม 2559
ดาวน์โหลด :
ข้อมูลอัคคีภัย 59 M.xls ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 896 ครั้ง