กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลปริมาณน้ำ/อุณหภูมิ

1

กลุ่ม
สถานการณ์น้ำ
ดาวน์โหลด :
http://udonthani.rid.go.th/index.php/2015-06-23-09-17-22 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประมาณน้ำฝนรายอำเภอ/รายวัน/รายเดือนจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 466 ครั้ง