กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย/รับน้ำ

พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่รับน้ำ

กลุ่ม
พื้นที่รับน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก จ.อุดรธานี ปี 2559 (แนวคิดนายกรัฐมนตรี)
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2555 จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลด :
พท.เสี่ยง.xlsx ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 718 ครั้ง