กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

สรุปสาธารณภัย

ปี 2564


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 432 ครั้ง