กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 13.30 น.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบหมายให้ นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน เป็นบ้านพักอาศัยของ นายสมนึก เขื่อนสีอ่อน โดยมี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอบ้านผือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง รพ.สต. พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วย
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2564 สน.ปภ.จ.อด.ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนงานฉีดวัคซีน COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หน.ปภ.จ.อด มอบหมายให้นายอดินันต์ จันทรา หน.ฝป. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมฯ
วันที่ 25 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์ภัยในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2564 เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขั้นในพื้นที่ทุกมิติ มีคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว) เป็นประธานการประชุม
วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 10.30 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลังคาเรือน โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ รพ.สต. พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมในพิธีด้วย
แจ้งเตือน
แจ้งเตือนสภาวะอากาศวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ
กองอำนวยการจังหวัดอุดรธานี แจ้งเตือนกองอำนวยการอำเภอ ทน. ทม. เตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 61
กองอำนวยการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกองอำนวยการอำเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561อันอาจจากน้ำล้นตลิ่ง และปฏิบัติตามแผนฯ
แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเตรียมความพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง และการเกิดอุทกภัย 5 - 8 ส.ค. 61
แจ้งเตือนสภาวะอากาศฝนตก อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม วันที่ 23-24 ก.ค.61
ในวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดภาวะอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21844 ครั้ง