กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม

ปี 2564

กลุ่ม
17/6/2564
มอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 13.30 น.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบหมายให้ นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน เป็นบ้านพักอาศัยของ นายสมนึก เขื่อนสีอ่อน
โดยมี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอบ้านผือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง รพ.สต. พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วย

6 รูปภาพ
95 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3961 ครั้ง