กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม

ปี 2564

กลุ่ม
8/6/2564
ปฏิบัติงานสนับสนุนงานฉีดวัคซีน COVID-19
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2564 สน.ปภ.จ.อด.ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนงานฉีดวัคซีน COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

9 รูปภาพ
62 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3958 ครั้ง