กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม

ปี 2564

กลุ่ม
25/5/2564
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 2/2564
วันที่ 25 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์ภัยในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2564 เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขั้นในพื้นที่ทุกมิติ มีคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว) เป็นประธานการประชุม

9 รูปภาพ
111 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3956 ครั้ง