กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม

ปี 2564

กลุ่ม
21/5/2564
ผวจ.มอบสิ่งของผู้ประสบภัย
วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 10.30 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลังคาเรือน โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ รพ.สต. พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมในพิธีด้วย

8 รูปภาพ
35 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3656 ครั้ง