กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2566

กลุ่ม
การดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลด :
7 หนังสือฉบับถึงอำเภอ.pdf ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
6 วาระการประชุม (24 มีค.66).pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
5 หนังสือถึงคณะกรรมการ.pdf ( 0.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11194 ครั้ง