กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2565-2566
ดาวน์โหลด :
คาดหมายฤดูหนาวฯ ปี65-66.pdf ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10019 ครั้ง