กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค.65
ดาวน์โหลด :
หนังสือส่ง1 นอภ.jpg ( 3.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
หนังสือส่ง2 สสจ.jpg ( 2.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือส่ง3 ภจว.jpg ( 2.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
หนังสือส่ง4 บ.กลาง.jpg ( 2.85 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
แบบบันทึก ปภ.บอ.3-4.xls ( 1.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9498 ครั้ง