กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
ร่าง แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2564-2570
ดาวน์โหลด :
ร่าง แผน ปภ. จ.อด. พ.ศ.64-70.pdf ( 6.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9502 ครั้ง