กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

หนังสือเวียน

ปี 2565

กลุ่ม
ข้อสั่งการฯ สงกรานต์ พ.ศ. 2565 (ฉบับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ลงนาม)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9501 ครั้ง