กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แจ้งเตือน

ปี 2561

กลุ่ม
แจ้งเตือนฝนตกหนัก วันที่ 28-31 ส.ค. 61
แจ้งเตือนสภาวะอากาศวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1585 ครั้ง