กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แจ้งเตือน

ปี 2561

กลุ่ม
แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง 15-17 ส.ค. 61
กองอำนวยการจังหวัดอุดรธานี แจ้งเตือนกองอำนวยการอำเภอ ทน. ทม. เตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด :
42.jpeg ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
41.jpeg ( 0.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
22.jpeg ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
21.jpeg ( 0.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1589 ครั้ง