กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แจ้งเตือน

ปี 2561

กลุ่ม
เฝ้าระวังน้ำป่า ดินถล่ม 7 - 9 ส.ค. 61
กองอำนวยการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกองอำนวยการอำเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561อันอาจจากน้ำล้นตลิ่ง และปฏิบัติตามแผนฯ
ดาวน์โหลด :
42.jpeg ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
41.jpeg ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
22.jpeg ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
21.jpeg ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1427 ครั้ง