กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายธนทร ศรีนาค
หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี

แจ้งเตือน

ปี 2561

กลุ่ม
เตรียมรับมือการเกิดอุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง
แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเตรียมความพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง และการเกิดอุทกภัย 5 - 8 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด :
ล้น20.jpeg ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
ล้น4.jpeg ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1587 ครั้ง